zaterdag, juni 24, 2006

Dag 17. Exodus 12: 41. Op de dag af.

Het is opvallend dat deze opmerking hier wordt gemaakt. Zij wil iets duidelijk maken. Het is niet toevallig dat het volk Israel het land Egypte verlaat. Het moment wordt gemarkeerd, benadrukt, zodat de lezer inziet dat het geen toeval is. Niet zomaar een dag, maar juist die dag. Hierin moet God wel de hand hebben. Door de eeuwen heen laat God zich zien in gebeurtenissen die niet zo toevallig zijn als je zou denken.