woensdag, augustus 23, 2006

Dag 42 Numeri 31: 3 wraak van de HEER

(Ook) mij vallen de geweldadigheden in deze verhalen zwaar. Maar we lezen in dit vers dat het gaat over de wraak van de HEER. God is het die wraak neemt. In dit verhaal gebruikt hij het volk Israel voor deze wraakactie. Wij leven nu in een nieuwe tijd en onder een nieuw verbond. De zaken liggen anders. God vraagt van ons als actie het kwade te overwinnen door het goede. Dat veroorzaakt een even zo grote nederlaag voor het kwaad als destijds voor de Midjanieten.