maandag, juni 26, 2006

Dag 18. Exodus 16: 8. Want wie zijn wij?

Wil Mozes zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken? Hij heeft toch het volk Israël uit Egypte geleid? Nee, Mozes is zich bewust dat deze last niet op zijn schouders drukt. Het volk Israël moet zich realiseren dat zij niet achter Mozes maar achter God aan gaan. God is degene waarin zij geloven. Mozes heeft zijn verantwoordelijkheid genomen ten opzichte van God en laat die van het volk ook aan hen over. Laat jij ook aan God die eer en die last?