dinsdag, augustus 29, 2006

Dag 45. Deuteronomium 3: 18. voor uw broeders

Het is bij het volk Israƫl niet ieder voor zich. Wanneer zij zich het land toe-eigenen dat God hen zou geven, moeten de sterke mannen van het hele volk meestrijden om ook de laatste stammen hun deel van het land te geven. Ook vandaag wil God ons laten delen in hetgeen hij ons wil geven. Ook hier geldt dat je hen die op jouw weg komen helpt die belofte te verkrijgen.