woensdag, september 13, 2006

Dag 49. Deuteronomium 19: 21. een oog voor een oog

Dit vers lijkt op een vers dat in Leviticus staat. Daar staat dat een kwaad dat een ander is aangedaan met gelijke maat mag worden vergolden. Hier gaat het een stapje verder. Een vals getuigenis uitspreken moet met een even zo zware straf worden vergolden. God neemt het doen van een valse getuigenis hoog op. Heb jij jou tong in bedwang