dinsdag, september 26, 2006

Dag 53. Deuteronomium 33. zegen

Wat zal de stam Simeon denken van deze zegening? Haar naam wordt niet genoemd. Over haar wordt geen zegen uitgesproken. Wanneer we goed kijken zijn zegeningen eigenlijk opsommingen van feiten. De genoemde feiten worden niet bewaarheid door de zegen. Het is een herinnering of constatering dat een feit reeds is of zal komen. God zal zorgen voor de zegeningen die je ten deel vallen. Woorden van mensen kunnen bemoedigen. Maar weten dat jouw leven in Gods hand is geeft de doorslag.